งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง
จัดขึ้นในอาทิตย์ที่สอง ของเดือนมกราคม ทุกปี
งานประจำปียี่เป็ง(ลอยกระทง)
จัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี
งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์)
จัดขึ้นในเดือน เมษายน ของทุกปี
งานถวายเทียนพรรษา
งานมหกรรมอาหาร ฟรแก่บุคคลทั่วไป ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี
งานตานก๋วยสลาก
จัดขึ้น ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี


แผนที่ท่องเที่ยวบ้านบ่อสร้าง
 
    ในอดีตกาลตามตำนานพื้นบ้านที่ล่วงกว่า 200 ปี มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า ครูบาอินถา ได้เดินธุดงค์เข้าไปในประเทศพม่า ได้เห็นรูปแบบของกลดหรือร่มแบบพม่าที่พระภิกษุสงฆ์ใช้กันอยู่โดยทั่วไปจึงนำมาใช้เป็นแบบอย่างบ้าง เผอิญเมื่อนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเกิดชำรุด แต่ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ และเมื่อได้โอกาสเดินธุดงค์มายังหมู่บ้านบ่อสร้าง จึงให้ชาวบ้านช่วยซ่อมแซมให้จนสำเร็จ จากนั้นท่านจึงแนะนำให้ชาวบ้านทำเลียนแบบ


      ในช่วงแรกชาวบ้านทำใช้กันในครัวเรือนต่อมามีชาวบ้านใกล้เคียงหันมานิยมใช้กัน
การทำร่มที่ดัดแปลงจากรูปกลดอย่างพม่าจึงแพร่หลายและกลายเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน นอกเหนือจากอาชีกการทำนา
      ในยุคแรก ๆ ของร่มบ่อสร้าง วัสดุที่ใช้ทำจากไม้ซางหรือไม้ไผ่หุ้มด้วยกระดาษสาทาด้วยน้ำมันมะเมื้อมเพื่อให้คงทนแดดและฝน แต่ยังไม่มีลวดลายและความประณีตในการทำเท่าใดนัก รูปแบบของร่มบ่อสร้างในยุคนั้นจึงมีรูปแบบผสมผสาน
     ต่อมาร่มบ่อสร้างจึงเริ่มปรับปรุงรูปแบบการผลิตเพื่อใช้งานมาเป็นแบบสวยงามในระยะหลังกว่า 30 ปี ต่อจากนั้น มีการวาดรูปลงลายบนกระดาษสาที่ใช้หุ้มร่มเป็นรูปดอกไม้ต่าง ๆ หรือการใช้สีพ่นเป็นลวดลายฉูดฉาดตา ทำให้เป็นที่นิยมซื้อหาแพร่หลายมากขึ้น ชื่อเสียงของหมู่บ้านบ่อสร้างเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
 
หมู่บ้านบ่อสร้าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรมพื้นบ้านทุกชนิดมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตร่มและพัด ได้ทำชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดมา
วัดพระป้าน
หรือเรียกกันว่าวัดพระนอนปูคาอยู่ห่างจากบ้านบ่อสร้างไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งครูบาศรีวิชัยได้บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อร้อยกว่าปีล่วงมาแล้ว ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์แบบล้านนาสวยงามใหญ่โต
หมู่บ้านทำกระดาษสาบ้านต้นเปา
อยู่ติดกับบ้านบ่อสร้าง มีชื่อเสียงในการทำกระดาษสาเพื่อใช้ผลิตร่มและทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลาช้านาน เป็นหมู่บ้านเริ่มต้นในการทำกระดาษสานานาชนิดเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบออกจำหน่าย
ศูนย์ทำร่มผู้สูงอายุ สัมผัสวิถีชีวิตการทำร่มแบบดั้งเดิม
วัดบ่อสร้างและบ่อน้ำบ่อสร้าง ต้นกำเนิดของหมู่บ้านบ่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านบ่อสร้าง แหล่งความรู้ ประวัติต่าง ๆของชุมชนบ้านบ่อสร้าง
 
Copyright © 2010 Borsang Resident. All rights reserved. (check mail)
บ่อสร้างเรสซิเดนซ์
ซ. 1 บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทร: 053-960783-4 Email:sale@borsangresidence.com